Velkoobchod

Nabízíme širokou škálu hutního materiálu:

ŠEDÁ LITINA (litina s lupínkovým grafitem)

– odlitky bezjádrové i jádrové
– hmotnost odlitku v rozmezí cca 0,2 – cca 500 kg

běžně dle těchto norem:    
ČSN EN ostatní normy
422415 GJL-150 GG15
422420 GJL-200 GG20
422425 GJL-250 GG25
422430 GJL 300 GG30

TVÁRNÁ LITINA (litina s kuličkovým grafitem)

– odlitky bezjádrové i jádrové
– hmotnost odlitku v rozmezí cca 0,2 – cca 500 kg

běžně dle těchto norem:    
ČSN EN ostatní normy 
422304 GJS-400-15 GGG 40
422314
GJS-400-18 GGG 40.3
GJS-450-10
422305 GJS-500-7 GGG 50
422306 GJS-600-3 GGG 60
422307 GJS-700-2 GGG 70

HLINÍK

– odlitky jádrové i bezjádrové
– hmotnost odlitku v rozmezí cca 0,05 – cca 300 kg
– složení materiálu: 
AlSi10Mg

AlSi9Cu3
AlSi10Cu
AlSi12
AlSi7Mg
AlSi8Cu3
AlSi12Mg
AlMg5Si1Mn
AlCu5NiCoMnSbZrTi


OCEL

– výkovky (rotační i nerotační, zápustkové i volné)
– kulatina


 VYUŽITÍ DOTACÍ Z EU

projekt: „Snížení energetické náročnosti budov společnosti TransTrade CZ s.r.o.“
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002859

Společnost TransTrade CZ s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov společnosti TransTrade CZ s.r.o.“.

Projekt je zaměřen na celkové snížení energetické náročnosti výrobní haly v areálu žadatele pomocí komplexních opatření, zejména pak zateplením vnějšího pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem a výměnou původních zastaralých otvorových výplní (okna, luxfery, dveře, vrata a světlíky) za účelem snížení energetických ztrát.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

projekt: „Úsporná CNC technologie ve výrobě“
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014204

Cílem projektu je snížená energetická náročnost výroby za pomoci zavedení nové technologie do výrobního procesu. Úspory elektrické energie bude dosaženo záměnou starých nevyhovujících technologií za nový CNC stroj s děličkou.